Världens vinproduktion

jan 03, 18 Världens vinproduktion

Det produceras allt mer vin runt om i världen. Men vi kan se att de traditionellt ledande länderna fortfarande bibehåller en stark position. Men marknaden skiftar sakta men säkert. Vilka länder har börjat producera mer vin, och vilka tappar fäste i en global marknad som är värd upp mot 25 miljarder euro. 

De ledande länderna

Världens ledande vinproducerande länder tappar fäste… men de gör så långsamt. Under de senaste decennierna har världens vinproduktion, och dess konsumtion, skiftat från de länder vi traditionellt tänker på till nya länder som tar allt större plats på den globala marknaden. De senaste siffrorna från den internationella organisationen IOWV – International Organisation for Wine and Vine – visar på hur förändringen sakta skiftar över. Frankrike och Italien är fortfarande världens ledande länder när det kommer till produktion. Men hur länge kommer det att stanna så?   Varje år tävlar Frankrike och Italien för första placeringen bland världens vinproducerande länder. 2014 var Frankrike världens största producent enligt IOWV med en produktion på nästan 4,5 miljarder liter. Italien låg långt bakom i listan med ynka 45 miljoner liter. Men året dessförinnan såg det annorlunda ut, då Italien var den största producenten.

Nedåtgående trend

Så här har det sett ut sedan tidernas begynnelse. Eller i alla fall sedan statistik började föras för produktionen. Frankrike och Italien i topp, följt av Spanien på en tredje plats. Men en annan trend har börjats skymtas på horisonten. Europeiska länder producerar mindre och mindre vin, och icke-europeiska länder producerar mer och mer. En anledning till det här är att EU har infört ett nytt regelverk kring subventioner till vingårdar. Men varför är det så? Kort så brukade det finnas en överproduktion av vin i Europa, så att lätta på subventionerna skulle göra att färre vingårdar producerar vin runt om i Europa och genom det reducera produktionstakten av vin. En annan drivande faktor av den nedåtgående produktion av vin i Europa är den nedåtgående konsumtionen av vin. Men det finns fortfarande luckor att fylla och där fyller andra länder runt om i världen upp i den bristande produktionen från Europa. Enligt OIWV är de största vinnarna USA, Argentina och Sydafrika som alla har börjat producera allt mer vin under de senaste åren. Och även om det inte nämns i statistiken så är Kina även de en av de största producenterna av vin i världen – och konsumenterna.

Allt högre export

Idag exporteras cirka 40% allt vin i världen från det landet där det produceras. Det är en kraftig uppgång sedan sekelskiftet då enbart 25% exporterades. Med en global vinmarknad som är värd över 25 miljarder euro, ungefär dubbelt så mycket som det var år 2000. Sammanfattningsvis är det här goda nyheter för alla vinälskare där ute. En större variation i produktionen betyder att fler olika typer av viner produceras och att variationen för konsumenter blir allt högre. En större exporttakt betyder att konsumenter kan ta del av viner som annars inte skulle finnas tillgängliga i deras region.

Vin